Posle povratka iz Sjedinjenih Država u Beograd 2004, lišen druženja i saradnje u njujorškoj grupi Floating Point Unit (FPU), ponovo u sredini svoga početka u kojoj su se u međuvremenu njegovog odsustva desile mnoge umetničke (i ukupne životne) promene, Mikić se javlja na domaćoj umetničkoj sceni samostalnom izložbom Quick Time u Galeriji Zvono marta–aprila 2004. godine. Naime, slike ovog ciklusa pod karakterističnim nazivom Quick Time, za koje je tačno rečeno da ih se može definisatri pojmom „posttehnološko slikarstvo“ (Miroljub Marjanović) poseduju kao svoje polazište motive preuzete sa kompjuterskih softvera. Ali zašto slikati (rukom, uljem na platnu) predstave koje već postoje na ekranu ili ih je lakše i brže izraditi posluživši se znatno savršenijem medijem kompjuterskih tehnologija? Može se zaista ovaj postupak otežane i usporene manuelne realizacije činiti diskutabilnim, čak i anahronim, kada u toj umetnikovoj odluci ne bi bila sadržana i gledaocu ponuđena sledeća sasvim svesna provokativna namera: traži se odgovor na pitanje da li je i pod kojim uslovima uopšte moguća klasična slika nastala u dobu apsolutne dominacije masovnih medija? Sklon i od ranije pomeranjima ustaljenih umetničkih poimanja i ponašanja, Mikić smatra da je u sadašnjoj situaciji raširenosti i olakšane dostupnosti medijskih pomagala umetniku znatno izazovnije kretati se uzbrdicom ručne izrade „sporih“, nego klizati se nizbrdicom tehničke proizvodnje „brzih slika“. Naravno da ovde nije posredi neki navodni umetnički konzervativizam, na delu je spoznaja da umetnost i u današnjem „ubrzanom vremenu“ nastanka ovog slikarskog ciklusa, koji upravo takav naziv nosi, opstaje i izaziva pažnju pre svega ukoliko je umetnik voljan i sposoban da klasične medije koristi na neki novi način, umesto da nove medije jednostavno eksploatiše bez obaveze i obzira o njihovim dugovanjima klasičnim postupcima.

Jesa Denegri, govori o umetnickom radu Vlaste Mikica Volcano, povodom samostalne izlozbe pod nazivom „QickTime“ odrzane 24 septembra 2012 u Centru za Kulturu Svilajnac.

link to VIDEO