Znakovi pored puta, 1991. instalacija

Pod teretom traume stravičnih ratnih prilika ranih devedesetih, Volcano izvodi jedan od svojih ključnih radova, možda jedno od najubedljivijih i najuzbudljivijih umetničkih svedočenja ovog istorijskog sunovrata od strane nekog srpskog autora, instalaciju Signs Along the Road, 1991, od materijala spaljenih automobilskih guma.
Volcanova instalacija mučna je poput neke grozne košmarne vizije: sablasno crne krhotine spaljenih guma vise sa tavanice izlagačkog prostora ili su pak okačene na visokim motkama oslonjenim pri zidu galerije, u oba slučaja ružnoćom i mekotom upotrebljenog materijala podsećajući na neka uništena organska tkiva, na otrgnute udove raskomadanih i osakaćenih ljudskih ili životinjskih trupla.
Rad je prikazan na dvema izložbama pod nazivom Remember Yugoslavia, prvo u Galeriji Art in General u Njujorku novembra 1993. na kojoj su, pored Volcana, učestvovali Marina Abramović, Zoran Belić Weiss, Vesna Golubović, Vesna Todorović Miksić, Vladimir Radojičić, Raša Todosijević, Victoria Vesna i Maja Zrnić, potom na II internacionalnom bijenalu u Los Anđelesu avgusta 1995.
Dr Jerko Denegri