Vlasta Mikić i Džef Gomperc osnovali su Floating point unit (FPU) elektronski umetnički kolektiv u Bruklina i na Menhetnu, 1993. godine. Do 1998. FPU je prezentovao više instalacija i performansa fokusiranih na savremene digitalne medije, medijalizovano telo, i javni/privatni prostor.” Pored Mikića i Gomperca, FPU su u nekoj vrsti on-off angažmana pripadali i Bruno Rikard (Bruno Ricard) i Prema Murti (Prema Murthy), mada su odista koncept i aktivnosti FPU odlikovali angažovanje velikog broja umetnika po svakom projektu, kao i raznovrsne saradnje sa drugim umetničkim institucijama i grupama. Budući da je FPU ponikao u okrilju broadcasting kompanije “Pseudo” u kojoj su umetnici bili zaduženi za osmišljavanje digitalnih okruženja za emitovane sadržaje, razumljivo je što su rani projekti FPU često označavani kao “pseudo” (npr. Pseudo Glove, 1993), kao i što su koristili digitalnu video opremu koja je u tom trenutku bila dostupna umetnicima. Međutim, delatnost FPU-a se odmah počela granati i u pravcu po kojem će grupa postati mnogo uticajnija i poznatija – u pravcu organizovanja događaja, partija koji su podrazumevali tehnokulturalno objedinjavanje medija – performansa, plastičnih instalacija (baloni ogromne velične ), digitalnih video instalacija, DJ muzičkog izvođenja, i naravno
– učešće publike (The Loft, 1995; Bubble 45, 1995). Snažan uticaj popularne tehnokulture primetan je u načinu na koji su osmišljavani i promovisani događaji, ali prvenstveno u izboru prostora u kojima su održavani (napuštena mesta: potkrovlja, sinagoge, noćni klubovi, itd).
Zahvaljujući sve intenzivnijem razvoju Interneta, FPU je bio u mogućnosti da aktivira i razvije umetnička istraživanja koncepta koji je u toj fazi razvoja svetske mreže odista bio od primarnog značaja – koncepta “prisustva na daljinu”/teleprisustva, čija je razrada nužno dovela umetnike, i ne samo njih, i do pitanja statusa tela i prostora, kretanja/dematerijalizacije tela u prostoru – delezovske de- i re-teritorijalizacije.
Dr Vesna Mikić, Volcano, 91. str. Beograd, 2011.

 

1996 OBSERVATION PLATFORM. An installation project specifically designed for simultaneous live view and broadcast on the internet, .

link VIDEO1

link VIDEO2