Norton water well

posted in: BLOG, Home & Garden | 0

Snabdevanje vodom porodičnih zgrada i vikend–kućica najjednostavnije i najjeftinije možemo rešiti usisnim bunarima (ako voda nije dublja od 7 m) U ravnicama i pored tekućih i mirnih voda nivo podzemne vode je od ovog obično viši. Najjednostavniji i najjeftiniji usisni bunar je tzv. Norton bunar sa pumpom i polugom na ručni pogon i sa nabijenim cevnim bunarom (sl. 1, donji deo). Pocinkovane čelične cevi od 1 1/4”, dužine obično 2 m nabijaju se u zemlju sve do vode. Na prvu cev postavlja se rupičasta glava sa koničnim vrhom, a ako je teren peskovit, dejstvo filtriranja povećava se navarivanjem guste žičane mreže od bronze. Za prvi komad već nabijene cevi priključuju se sledeće cevi sa spojnicama. Za glavu bunara od cevi dužine 1,5 m priključuje se još 4 komada cevi od 2 m. Zadnji komad cevi se tako nabije da  viri iz zemlje oko pola metra. Na gornji kraj ove cevi, koji je snabdeven navojem, priključuje se pumpa od livenog gvožđa, odn. njena prirudbnica. Važno je da se ventili pumpe dobro zatvaraju, da se klip pumpe lako kreće i da ceo bunar i pumpa budu hermetički zatvoreni. Pri stavljanju pumpe u pogon prvo je treba nekoliko puta sa gornje strane napuniti vodom i pumpati sve dotle, dok se ne dobije čista voda. Ako postoji opasnost od smrzavanja, pumpu i bunar treba isprazniti.
© 1997-2017 Savo Kusić. All Rights Reserved